Turpinam īstenot projektu, kura mērķis ir palielināt poligrāfijas nozares starptautisko konkurētspēju