ERAF Projekts-DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE

17.06.2022

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (aprīlis`22 – jūnijs`22):

 1. marts

SIA “Drukātava” apmeklējums. Bērnu grāmatu iespiešanas organizēšana Ukrainas bēgļu bērniem. Informēšana par klastera pasākumiem.

 1. marts

Tikšanās ar izdevniecību “Liels un mazs”. Ukrainas izdevniecības “Starij Ļev” bērnu grāmatu iespiešana Ukrainas bēgļu bērniem.

 1. marts.

Dalība LDDK tiešsaistes sanāksmē par DVB jautājumiem klastera uzņēmumos.

 1. aprīlis

Baltijas Starptautiskās akadēmijas apmeklējums par grafikas dizaina izglītības jautājumiem.

 1. aprīlis

Dalība grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” noslēguma un apbalvošanas ceremonijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Balva izdevniecībai “Liels un mazs” par Latvijas literatūras starptautiskās atpazīstamības veicināšanu.

 1. aprīlis

Statistikas datu sagatavošana un nosūtīšana Eiropas Drukas un mediju federācijai Intergraf 2022. gada nozares ekonomiskā pārskata sagatavošanai.

 1. aprīlis

AS “Liepājas papīrs”  apmeklējums. Informēšana par klastera pasākumiem.

21.-22. aprīlis

Darbs konkursa “SkillsLatvia 2022” žūrijā. Nozares popularizēšanas pasākumi.

 1. aprīlis

Dalība Latvijas iepakojuma asociācijas gada kopsapulcē. Pārskata sniegšana par klastera darbību un plānotajiem pasākumiem.

Dalība PIKC Rīgas Valsts tehnikums konventa sēdē.

3.-5. maijs

Izstādes Print4All apmeklējums Milānā pēc Itālijas iekārtu ražotāju ielūguma. Dalība IPACK-IMA preses konferencē. Poligrāfijas iekārtu ražotāju stendu apmeklējumi. Informācija apkopota un nosūtīta klastera dalībniekiem.

 1. maijs

Tikšanās ar uzņēmumiem “Poligrāfijas grupa Mūkusala” un “Zemgus LB” par ukraiņu bērnu grāmatu iespiešanu sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā.

 1. maijs

Dalība Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas kopsapulcē. Informēšana par situāciju poligrāfijas nozarē Latvijā, nozares popularizēšanas aktivitātēm, klastera darbību un plānotajiem pasākumiem.

18.-21. maijs

Dalība Eiropas Drukas un mediju konfederācijas ģenerālajā asamblejā Stokholmā. Tikšanās ar Eiropas poligrāfijas asociāciju pārstāvjiem. Viedokļu apmaiņa par situāciju ar papīra deficītu Eiropā, jaunākajām vides prasībām nozarē u.c. Dalība konferencē “Print  Matters for the Future”. Vienošanās par 2023. gada ģenerālās asamblejas un konferences rīkošanu Rīgā. Materiālu apkopošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. maijs

Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksme PIKC RVT Praktisko mācību centrā. Risināti jautājumi par kadru sagatavošanu nozarei, pieaugušo mācībām u.c.

 1. jūnijs

Dalība LDDK rīkotā pasākumā par DVB.

 1. jūnijs

Dalība Latvijas Poligrāfijas asociācijas valdes sēdē. Pārskats par klastera realizētajiem un plānotajiem pasākumiem.

 1. jūnijs

NEP padomes sēde. .Materiālu sagatavošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. jūnijs

PIKC Ogres Valsts tehnikums apmeklējums. Darbs  profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijā.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.03.2022

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (janvāris`22 – marts`22): 

 1. janvāris

Tikšanās ar  SIA “Arctic Paper Baltic States” pārstāvi Lolitu Butāni par  problēmām ar papīra piegādi Eiropā un Baltijas valstīs.

 1. janvāris

Tiešsaistes saruna ar Latvijas Iepakojuma asociācijas valdes priekšsēdētāju Ivetu Krauju par klastera ietvaros rīkojamiem pasākumiem nozares atpazīstamības veicināšanai.

 1. janvāris

Tiešsaistes darba grupas sanāksme par jauno nozares vizuālo identitāti.

 1. janvāris

Tikšanās ar Printfull attīstības direktoru Sergeju Bižānu. Nozares atpazīstamības pasākumu PIKC RVT Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā plānošana.

 1. janvāris

Jautājuma par Latvijas pārstāvja deleģēšanu darbam Eiropas Etiķešu ražotāju apvienības FINAT konkursa žūrijā apspriešana ar Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzējiem Maiju Rozenfeldi un Īvu Zenni. Deleģēts Īvs Zenne.

 1. februāris

Dalība Nozaru ekspertu padomes sēdē. Materiālu sagatavošana un nosūtīšana.

 1. februāris

Konkurss SkillsLatvia 2022 1. kārta grafikas dizaina kategorijā.

 1. februāris

Tikšanās ar Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas izpilddirektori Mariku Celmu par klastera līdzdalību grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” organizēšanā.

 1. februāris

Dalība Drukas un mediju tehnoloģiju nozaru ekspertu padomes sēdē

 1. februāris

Dalība Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sēdē. Informēšana par 2022. gadā plānotajiem klastera pasākumiem.

 1. februāris

Izglītības konference PIKC “Ogres Valsts tehnikums”.  DVB un pieaugušo izglītība.

 1. februāris

Informācijas vākšana un apkopošana un vēstules VID sagatavošana un nosūtīšana par 5% PVN piemērošanas jautājumiem klastera biedru uzdevumā

 1. marts

Dalība Nozaru ekspertu padomes sēdē par kultūrizglītības jautājumiem.

 1. marts

Dalība grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” preses konferencē Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā. Nominēto darbu izziņošana.

 1. marts

Dalība LTRK seminārā par sankciju piemērošanu Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem. Materiālu apkopošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.12.2021

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (oktobris`21 – decembris`21):

 1. septembris

Dalība Drukas un mediju tehnoloģiju ekspertu padomes sanāksmē. Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sēde. Pārskata sniegšana par klastera darbību un plānotajiem pasākumiem.

 1. oktobris

Dalība LDDK organizētā sanāksmē par PIKC RVT audzēkņu iesaisti praksēs un DV mācībās.

 1. oktobris

Dalība tiešsaistes PIKC RVT  Konventa sēdē.

 1. oktobris

PIKC RVT 3. un 4. kursu audzēkņiem organizēta tikšanās ar Drukas un mediju tehnoloģijas nodaļas absolventu E. Ancīti – konkursa WorldSkills 2021. dalībnieku.

 1. oktobris

Frankfurtes grāmatu gadatirgus apmeklējums. Iepazīšanās ar situāciju pasaules grāmatu tirgū. Darbs Latvijas nacionālajā stendā.

 1. oktobris

Dalība  Intergraf konferencē “The Future with Books”.

25.-26. oktobris

Konferences “The Future with Books” materiālu apkopošana un izsūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. oktobris

Latvijas iepakojuma asociācijas rīkotā konkursa “Labākais iepakojums 2021”  darbu vērtēšana.

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sēde. Pārskata sniegšana par klastera darbību un plānotajiem pasākumiem.

 1. novembris

Tikšanās ar PIKC Ogres Valsts tehnikums Mākslas un dizaina nodaļas vadītāju V.Kaļeiņikovu un pasniedzējiem par klastera līdzdalību nozares popularizēšanā un audzēkņu piesaistē nodaļai.

 1. novembris

Dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētā sanāksmē par pieaugušo izglītību dizaina un mākslas kvalifikācijās.

 1. novembris

Poligrāfijas nozares atpazīstamības veicināšanas pasākumu apspriešana ar LPUA un DMT klastera uzņēmumiem tiešsaistē. Jaunās vizuālās identitātes ideju apspriešana.

 1. novembris

Dalība tiešsaistes PIKC OVT  Konventa sēdē.

 1. novembris

Tikšanās ar Printful attīstības direktoru Sergeju Bižānu par uzņēmuma iesaistīšanos klastera aktivitātēs.

 1. novembris

Tikšanās ar LMA pasniedzēju Īvu Zenni par klastera sadarbību ar LMA.

 1. decembris

Dalība LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Mākslas virziena padomes tiešsaistes sēdē. Sadarbības ar klasteri apspriešana.

 1. decembris

Dalība Intergraf seminārā “Prasības pārtikas produktu iepakojuma materiāliem”. Semināra materiālu sagatavošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. decembris

Dalība Valsts darba inspekcijas organizētā sanāksmē par darba organizēšanu Covid-19 pandēmijas apstākļos. Materiālu sagatavošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. decembris

Dalība Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sēdē. Dizaina un mākslas programmu nepieciešamības apspriešana.

 1. decembris

Dalība nozaru ekspertu padomju konferencē.

 1. decembris

Drukas un mediju tehnoloģiju NEP sanāksme. Nozares atpazīstamības pasākumu plānošana.

 1. decembris

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sēde. Pārskata sniegšana par klastera darbību 2021. g. un pasākumu plāns 2022. g.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

17.09.2021

Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (jūlijs`21 – septembris`21):

 1. jūlijs

Eiropas Drukas  un mediju federācijas Intergraf vides aizsardzības darba grupas tiešsaistes sanāksme. Apspriesti jautājumi par ClimateCalc kolektīvas izmantošanas iespējām valstu asociācijās un to dalībuzņēmumos.

 1. jūlijs

Dalība Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas kopsapulcē. Pārskata sniegšana par Drukas un mediju tehnoloģiju klastera īstenotajiem pasākumiem.

 1. augusts

SIA “Eveko” apmeklējums. Uzņēmumu interesējošo pasākumu plānošana un to norises apspriešana.

 1. augusts

Tikšanās ar LPUA valdes priekšsēdētāja vietnieku R. Vasiļevski. Nozares atpazīstamības pasākumu un jauniešu piesaistīšanas mācībām PIKC RVT Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā plānošana.

 1. augusts

Eiropas Drukas un mediju federācijas Intergraf aptaujas par Covid-19 ietekmi uz iespieddarbu ražošanas uzņēmumiem rezultātu apkopošana.

 1. augusts

SIA “Jelgavas tipogrāfija” apmeklējums. Tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Māri Matrevicu, tirdzniecības vadītāju Ģirtu Karlsonu un galveno tehnologu Marģeru Žagatu. Saruna par grāmatu iesiešanas procesu kvalitātes jautājumiem veltīta semināra organizēšanu.

 1. augusts

Uzņēmumu aptauja par dalību Frankfurtes grāmatu gadatirgus laikā rīkotās Intergraf konferences “The Future with Books” un izstādes FESPA 2021. Amsterdamā apmeklējumu.

 1. augusts

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” apmeklējums. Tikšanās ar direktori D.Vanagu un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītāju N.Tiltiņu un pedagogiem. Apspriesti uzņemšanas rezultāti 2021./2022. mācību gadam un sadarbības plāns šim periodam.

 1. augusts

Dalība LDDK organizētā sanāksmē par darba vidē balstītu mācību norisi 2021./2022. mācību gada laikā. Informācijas sniegšana par poligrāfijas nozares uzņēmumu – klastera dalībnieku – gatavību organizēt DVB mācības.

6.-8. septembris

Dalība Eiropas Drukas un mediju federācijas Intergraf direktoru konferencē Briselē. Iegūtās informācijas apkopošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. septembris

Dalība Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sēdē.

 1. septembris

Dalība Nozaru ekspertu padomes sēdē. Materiālu sagatavošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. septembris

Dalība LDDK organizētā tiešsaistes sanāksmē par darba organizēšanu uzņēmumos Covid-19 pandēmijas apstākļos. Informācijas nosūtīšana klastera dalībniekiem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.06.2021

Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (aprīlis`21 – jūnijs`21):

 1. marts

Tiešsaistes semināra par iespēju klastera dalībniekiem iestāties ClimateCalc organizēšana. Lektors no Dānijas Drukas asociācijas Grakom, kura vienīgā Eiropā var piešķirt CO2 kalkulatoru poligrāfijas nozarē  – Korstens Boegs. Dalībnieki: Jelgavas tipogrāfija, Latgales druka, Drukātava u.c.

 1. marts

Dalības organizēšana un piedalīšanās attālinātā Latvijas Iepakojuma asociācijas kopsapulcē. Informēšana par klastera veiktajiem pasākumiem atskaites periodā un turpmākajiem plāniem.

 1. marts

Dalība PIKC „Ogres Valsts tehnikums” konventa sanāksmē. Reklāmas dizaina mācību programmas satura izvērtēšanas rezultāti no DMT klastera dalībnieku – izdevniecību un poligrāfijas uzņēmumu – viedokļa.

 1. aprīlis

SIA “Talsu tipogrāfija” apmeklējums. Uzņēmumu interesējošo pasākumu plānošana un to norises apspriešana.

 1. aprīlis

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sēde. Pārskata sniegšana par klastera darbību un plānotajiem pasākumiem.

 1. un 26. aprīlis

Dalība jauniešu profesionālās meistarības konkursa “SkillsLatvia” organizēšanā grafikas dizaina jomā. Darbs žūrijā.

 1. aprīlis

Organizēta tiešsaistes tikšanās ar PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” direktori D. Vanagu un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas pedagogiem par klastera līdzdarbību nozares popularizēšanā un audzēkņu piesaistē nodaļai 2021/.2022. mācību gadā.

 1. maijs

Tikšanās ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras darbiniekiem Māri Balčūnu un Maiju Pāvilu par sadarbību tirdzniecības misijas organizēšanā klastera dalībniekiem.

 1. maijs

Dalība jauniešu profesionālās meistarības konkursa “SkillsLatvia” uzvarētāju grafikas dizaina jomā apbalvošanā.

 1. maijs

Dalība Eiropas Drukas un mediju federācijas Intergraf tiešsaistes ģenerālajā asamblejā. Iegūtās informācijas apkopošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. jūnijs

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sēde. Pārskata sniegšana par klastera darbību un plānotajiem pasākumiem.

 1. jūnijs

Dalība organizācijas “Latvijas Standarts” rīkotā seminārā par iepakojumu. Iegūtās informācijas apkopošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

 1. un 19. jūnijs

Nozares veicināšanas pasākums “Drukas diena 2021”

Videomateriālu saites:

https://failiem.lv/f/w8n92zg5v#

https://youtu.be/cqraCgzbrJk

Fotomateriālu saites:

https://failiem.lv/u/zpraywxvw

https://failiem.lv/u/zb3dwuetm#/

 

18.03.2021

Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (janvāris`21 – marts`21):

 1. janvāris

Tikšanās ar Latvijas Iepakojuma asociāciju (LIA). Dalībnieki: LIA valdes priekšsēdētāja Iveta Krauja, projektu vadītāja Nadīna Gardovska. Pasākuma tēma: 2021. gadā kopīgi īstenojamie pasākumi nozares popularizēšanā un karjeras pasākumu organizēšanā, konkursa “Labākais iepakojums Latvijā rīkošanā”. Apspriesta iespēja ar kopīgu stendu piedalīties iepakojuma izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

 1. janvāris

Dalība EM un IZM kopīgi rīkotā tiešsaistes sanāksmē par pieaugušo izglītības jautājumiem.

 1. janvāris

Dalība Veselības aizsardzības ministrijas organizētā sanāksmē darba devēju organizācijām par darba organizēšanu pandēmijas apstākļos un izbraukuma vakcināciju darba vietās.

 1. janvāris

Organizēta tikšanās par tēmu “Sadarbība drukas darbu rediģēšanā”. Dalībnieki: LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padome.

 1. februāris

Tikšanās ar LDDK īstenotā projekta Darba vidē balstītas mācības un mācību prakses vadību. Apspriesta klastera dalībnieku iesaiste projektā, nodrošinot DVB mācību un prakšu vietas tipogrāfijās, izdevniecībās un dizaina birojos.

 1. februāris

Grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” žūrijas sanāksmes organizēšana ar mērķi veicināt izdevniecību un tipogrāfiju sadarbību mākslinieciski un tehnoloģiski augstvērtīgu grāmatu izgatavošanu Latvijas un eksporta tirgiem.

 1. februāris

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sēde. Pārskata sniegšana par klastera darbību un plānotajiem pasākumiem.

 1. februāris

Dalība Intergraf organizētā tiešsaistes tiešsaistes konferencē “Inovācijas grāmatu ražošanā”. Iegūtās informācijas apkopošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem – tipogrāfijām, izdevniecībām un grafikas dizaina sfērā strādājošiem māksliniekiem.

 1. februāris

Klastera dalībnieku SIA “Jelgavas tipogrāfija” un SIA “Balta eko” apmeklējums. Tikšanās ar valdes priekšsēdētāju Māri Matrevicu, tirdzniecības vadītāju Ģirtu Karlsonu un galveno tehnologu Marģeru Žagatu. Uzņēmumus interesējošo pasākumu plānošana un to norises apspriešana.

 1. marts

Dalība grāmatu mākslas konkursa “Zelta ābele” žūrijas darba noslēguma sanāksmes organizēšanā. Konkursa uzvarētāju noteikšana, labāko darbu atlase Baltijas grāmatu mākslas un pasaules skaistāko grāmatu konkursam.

 

18.12.2020

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (oktobris`20 – decembris`20):

Oktobris

– Organizēta tikšanās ar PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums vadību. Informēšana par reklāmas dizaina un multimediju speciālistu programmu audzēkņu iespējām nodrošināt prakses klastera uzņēmumos un iespēju atrast darbu pēc izglītības iestādes absolvēšanas.

– Dalība Latvijas Iepakojuma asociācijas organizētā konkursa „Labākais iepakojums 2020” žūrijā ar mērķi veicināt klastera dalībnieku – iepakojuma un etiķešu ražošanas uzņēmumu – darbību iepakojuma un etiķešu ražošanā vietējam tirgum un eksportam. Labākā darba atlase dalībai Vispasaules iepakojuma konkursā.

– Daugavpils Universitātes apmeklējums. Tikšanās ar DU Mūzikas un mākslas fakultātes pasniedzējiem grafikas un reklāmas dizaina programmās un zinātņu prorektoru A.Barševski. Vienošanās par nozares popularizēšanas un karjeras izglītības pasākumiem, t.sk. par PIKC „Rīgas Valsts” tehnikums DMT nodaļas audzēkņu iespējām turpināt izglītību DU un sadarbību pasākuma „Drukas diena” sagatavošanā kopīgi ar LMA un LU. Informācija par studentu prakšu nodrošināšanu klastera dalībuzņēmumos un iespējām iekārtoties darbā pēc studiju beigšanas.

– Dalība PIKC „Ogres Valsts tehnikums” konventa sanāksmē. Reklāmas dizaina mācību programmas satura izvērtēšanas rezultāti no DMT klastera dalībnieku – izdevniecību un poligrāfijas uzņēmumu – viedokļa.

Novembris

-Eiropas Drukas un digitālo mediju federācijas Intergraf sagatavoto materiālu par ECO Label sertifikāta iegūšanas jaunajiem nosacījumiem apkopošana un nosūtīšana klastera uzņēmumiem.

-Dalība Vispasaules poligrāfijas iekārtu un materiālu izstādes DRUPA tiešsaistes konferencē. Intergraf ģenerālsekretāres B. Klozes referātā sniegtās informācijas pārskata sagatavošana un nosūtīšana klastera uzņēmumiem.

Decembris

-Informatīvā materiāla par Latvijas Drukas un mediju tehnoloģiju nozares vidējām profesionālajām un augstākajām izglītības programmām un mācību iestādēm, kurās tās tiek īstenotas, sagatavošana Intergraf starptautiskās izglītības sadarbības programmas realizēšanai ar mērķi klastera dalībuzņēmumu interesēs paaugstināt profesionālās un tālākizglītības kvalitāti.

 

18.09.2020

Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (jūlijs`20 – septembris`20):

Jūlijs

-Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas kopsapulce. Klastera darbības pārskata prezentēšana un vērtējums atskaites periodā. Klastera ietvaros plānoto pasākumu plāns nākamajam periodam. LIAA Eksporta veicināšanas nodaļas ziņojums par atbalsta pasākumiem eksporta veicināšanai nākamajā ES fondu apguves periodā.

-Tikšanās organizēšana ar PIKC RVT vadību par jaunas izglītības programmas „Poligrāfijas iekārtu tehniķis” uzsākšanu izglītības iestādē. Apspriests jautājums par vēlamo audzēkņu skaitu, ko ar prakses vietām un darbu pēc mācību iestādes absolvēšanas varētu nodrošināt klastera uzņēmumi un programmas saturs.

Septembris

-Tikšanās ar SIA „Vieta PP” vadītāju R. Muhametšinu par uzņēmuma aktivitātēm klastera ietvaros un turpmāko sadarbību.

-Organizēta tiešsaistes sanāksme ar PIKC pedagogiem par izglītības programmas „Poligrāfijas iekārtu tehniķis” satura vadlīnijām.

– Dalība Eiropas Drukas un digitālo mediju federācijas Intergraf direktoru konferencē. Ziņojums par situāciju Latvijas iespiedindustrijā, t.sk. klastera aktivitātēm jauniešu karjeras izglītībā un nozares popularizēšanā. Konferences materiālu apkopošana, tulkošana, sagatavošana un nosūtīšana klastera dalībniekiem.

– Klastera dalībuzņēmuma „Latgales druka” apmeklējums Rēzeknē.

 

18.06.2020

Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (aprīlis`20 – jūnijs`20):

Aprīlis

-Dalība Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes sanāksmē. Informācija par klastera darbību.

-Organizēta tikšanās ar PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” direktori D. Vanagu un Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas vadītāju N. Tiltiņu par klastera līdzdarbību nozares popularizēšanā un audzēkņu piesaistē nodaļai 2020/.2021. mācību gadā.

-SIA „Drukātava” apmeklējums. Tikšanās ar vadītāju V. Jirgenu. Pārrunas par klastera ietvaros organizētiem pasākumiem ar COVID-19 izplatību saistītajā ārkārtas situācijā.

Maijs

-Darbs ar Eiropas Drukas un digitālo mediju federācijas Intergraf saņemtām rekomendācijām un ieteikumiem par darba organizēšanu poligrāfijas uzņēmumos COVID-19 pandēmijas laikā. Materiālu tulkošana un nosūtīšana klastera uzņēmumiem.

-Organizēta LU Mākslas virzienu padomes tiešsaistes tikšanās. Informēšana par sadarbības iespējām ar klastera dalībniekiem – izdevniecībām un poligrāfijas uzņēmumiem.

Jūnijs

-Dalības organizēšana Eiropas Drukas un digitālo mediju federācijas Intergraf tiešsaistes sanāksmē. Saņemta, apkopota un nosūtīta klastera uzņēmumiem informācija par situāciju Eiropas iespiedindustrijā un apgrozījuma izmaiņām dažādu valstu tirgos, ko radījusi ārkārtas situācija.

-Dalība LU Mākslas virzienu padomes tiešsaistes sanāksmē. Apskatīti jautājumi par iespēju klastera ietvaros rīkot pasākumu „Drukas diena” ar LU un LMA pasniedzēju un studentu līdzdalību.

-Drukas un mediju tehnoloģiju Nozares ekspertu padomes sanāksme. Apspriests jautājums par klastera uzņēmumiem nākotnē prognozējami nepieciešamo darbinieku skaitu reklāmas dizaina, iespieddarbu sagatavošanas tehniķu, multimediju speciālistu u.c. ar nozari saistītās vidējās profesionālās izglītības programmās. Diskusija par 2020./2021. mācību gadā uzņemamo audzēkņu skaitu šajās specialitātēs dažādās izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.03.2020

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (janvāris`20 – marts`20):

 • PAPERVORLD izstādes apmeklējums.
 • RemaDays Warsaw apmeklējums.
 • Eiropas Drukas un mediju federācijas Intergraf, zinātniskā insitūta Smithers PIRA un Ziemeļvalstu drukas asociācijas NOPA rīkota konference Shaping the Future of Print. Comercial Print 2020 apmeklējums.
 • Tikšanās ar poligrāfijas un reklāmas aģentūrām.
 • SIGN PRINT&PACK Finland 2020 apmeklējums.
 • Efektivitātes dienas 2020.
 • “FoodExpo 2020” THE LARGEST FOOD TRADE FAIR IN THE NORDIC COUNTRIES apmeklējums.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.12.2019

Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (oktobris`19 – decembris`19):

 • Pasākumu cikls “IT mākoņpakalpojumu izmantošana tipogrāfijas tehnoloģiju attīstīšanā”.
 • Personāla pārvaldības meistarklase: Dižais Ichaks Adizes Latvijā! Seminārs «Ideāls vadītājs»
 • Biznesa efektivitātes forums 2019.
 • Anuga 2019 ,,The leading trade fair for the global food industry” (Vadošo pārtikas produktu ražotāju gadatirgus).
 • “Insights-X – the trade fair for paper, office supplies and stationery”, Izstādes apmeklēšana Vācijā
 • Dabas aizsardzības jautājumiem drukas nozarē veltīts seminārs.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.09.2019

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (Jūlijs`19 – Septembris`19):

 • Pētījums par dabīgas, mitruma izturīgas lakas/līmes izstrādnes iespējām grāmatu un pārtikas iepakojumu pārklāšanai vai līmēšanai.
 • Eksporta iespēju izpēte Zviedrijā.
 • Pasākumu cikls: „Aktuālie energoefektivitātes kritēriji ( ESR – energosnieguma rādītāji) Latvijas Poligrāfijas nozares uzņēmumos.”
 • Izstādes “Formex” apmeklējums Zviedrijā.
 • Pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi.
 • Grāmatu izstāde ‘Göteborg Book Fair”.
 • Izstādes “Labelexpo Europe” apmeklējums Briselē.
 • Drukas mediju pārstāvja tikšanās ar nozares ekspertu Vācija.
 • Intergraf valdes sēdes apmeklējums.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.06.2019

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (aprīlis`19 – jūnijs`19):

 • Nozares veicināšanas pasākums “Drukas diena 2019” sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju;
 • Zinātniski-praktisks semināra Minhenē – FOGRA “Iespiedprodukcijas kvalitātes kontrole un nodrošināšana” apmeklējums;
 • Pieredzes apmaiņas un kompetences celšanas brauciens uz izstādi “FESPA” Minhenē,Vācijā;
 • Izstādes “Book Expo America” apmeklējums Ņujorkā;

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.03.2019

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (janvāris`19 – marts`19):

 • Produktivitātes celšanas pasākumu komplekss “Biznesa rezultativitātes vadības sistēma”;
 • Pasākumu komplekss: ENERGOEFEKTIVITĀTES PĀRVALDĪBAS SISTĒMA UZŅĒMUMOS – RISINĀJUMI UN IZAICINĀJUMI NOZARĒ;
 • Pārejas algoritma izstrāde pārejai no drukātas uz elektronisku vidi un attēlu integrācijas tehnisko prasību apraksts;
 • Digitālā mārketinga risinājumu un tehnoloģiju paplašināšanas iespēju izpēte pasažieru aviopārvadājumu jomā;
 • Intergraf valdes sēdes apmeklējums, Briselē;
 • Hunkeler Inovāciju dienas 2019, Šveicē;
 • PACKAGING CONFERENCE. Event by Intergraf, FTA Europe & Smithers Pira, Briselē;
 • Izstādes apmeklējums – Packaging Inovations Varšavā;
 • Bologna Children’s Book Fair apmeklējums;
 • Poligrāfijas nozares izstādes “RemaDays Warsaw” apmeklējums Varšavā, Polijā;
 • Izstādes “Promotion Expo” apmeklējums Milānā, Itālijā;

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.12.2018

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (oktobris`18 – decembris`18):

 • Izstādes “All in Print China” apmeklējums Šanhajā;
 • Izstādes “Graph Expo” apmeklējums Čikāgā;
 • Frankfurtes grāmatu izstādes apmeklējums;
 • DMK pārstāvju tikšanās ar ārvalstu medijiem;
 • DMK konference 2018 ar informatīvo semināru ciklu par inovācijām un izaicinājumiem drukas nozarē (konferences apkalpošana);
 • Klastera interneta vietnes izveide.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.09.2018

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (Jūlijs`18 – Septembris`18):

 • DMK konference 2018 ar informatīvo semināru ciklu par inovācijām un izaicinājumiem drukas nozarē;
 • Latvijas drukātāju diena ofseta iespiedkrāsu ražošanas uzņēmumā EPPLE (Vācija);
 • Labaratorijas apmeklējums Vācijā – LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG (Iespieddarbu pēcapstrāde ar karstspiedes foliju izmantošana);
 • Izstādes Precious – Stockholm Nordic Watch & Jewellery Fair apmeklējums (Zviedrija);
 • Intergraf valdes sēdes apmeklējums (Beļģija);
 • Domino & MPS Hibrid informācijas dienas apmeklējums (Nīderlande);
 • Intergraf Magazine Seminar 2018 apmeklējums Briselē;

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere
LPUA izpilddirektore
ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.06.2018

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (Aprīlis`18 – Jūnijs`18):

 • Drukas un mediju klasteris organizēja braucienu uz izstādi Free From Functional Food Expo 2018. Šī bija sestā starptautiskā izstāde, kas ir piesaistījusi vadošos pasaules pārtikas un pārtikas iepakojuma ražotājus, tai skaitā uzņēmumus, kas strādā ar bezglutēna produktiem vegānu produktiem un citām specifiskām pārtikas produktu jomām. Brauciena dalībnieki bija izvirzījuši sekojošus mērķus: – tikties ar potenciālajiem klientiem un veikt ar tiem pārrunas par komersantu jaunajiem eksporta produktiem; – uzzināt jaunākās tendences pārtikas iepakojuma nozarē; – veicināt jaunus sadarbības un eksporta veicināšanas projektus; – nostiprināt ilgtermiņa sadarbību jaunu produktu izstrādē ar ārvalstu partneriem (tai skaitā kartona iepakojums pārtikas produktiem).
 • Drukas un mediju klasteris organizēja braucienu uz PacTec Helsinki ar mērķi piedalīties tikšanās ar potenciālajiem klientiem, semināros, sadarbības un jaunu eksporta projektu veicināšanas pasākumos, kā arī jaunu produktu (kartona iepakojums) izstrādes ilgtermiņa sadarbības nostiprināšanai.
 • Drukas un mediju klasteris organizēja braucienu ar mērķi apmeklēt poligrāfijas iekārtu, tehnoloģiju un materiālu izstādi “Print4All”, kuras ietvaros notika tikšanās ar iekārtu un materiālu ražotājiem, iepazīšanās ar nozares inovācijām, informācijas, kas noderīga klastera dalībniekiem iegūšana. Notika arī dalība Itālijas Tirdzniecības aģentūras pasākumos iespiedindustrijas nozares speciālistiem.
 • Noslēdzies pētījums par teksta satura izkārtojuma metodiku pārejai no drukātas uz elektronisku vidi. Jauna pakalpojuma izstrādes potenciāla noteikšana.

 

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere

LPUA izpilddirektore

ieva@lpua.lv

 1. +371 67282447

 

18.03.2018

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Klastera projekta ietvaros īstenotie pasākumi (Janvāris`18 – Marts`18):

 • Intergraf Magazine Seminar 2018 apmeklējums Briselē;
 • Jaunu drukas produktu un iepakojuma risinājumu darbnīca sadarbībā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu;
 • Izstādes “ITB Berlin” apmeklējums;
 • Londonas Starptautiskā grāmatu gadatirgus apmeklējums;
 • Intergraf valdes sēdes apmeklējums;
 • Pieredzes apmaiņas un kompetences celšanas brauciens uz Nīderlandes pilsētām Arnhem un Tilburg;
 • nozares jauniešu karjeras izglītības pasākums „Jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018” ietvaros;
 • Uzsākts pētījums par teksta satura izkārtojuma metodiku pārejai no drukātas uz elektronisku vidi. Jauna pakalpojuma izstrādes potenciāla noteikšana.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere

LPUA izpilddirektore

ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

18.12.2017

 Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Uz 2017.gada beigām projektā darbojas 30 drukas un saistīto nozaru mazie un vidējie komersanti.

Klasteris 2017.gada 3.ceturksnī realizējis vairākus nozares apgrozījuma un eksportspējas veicināšanas pasākumus, t.sk.

 • Veikts pētījums par eksporta tirgiem un raksturots tirgvedības plāns, kurā apskatīti arī profesionālas izglītības jautājumi;
 • Apmeklēta Eiropas Drukas un mediju federācijas valdes sēde;
 • Klastera uzņēmumi apmeklējuši izstādi “LabelExpo2017”
 • Klastera uzņēmumi apmeklējuši izstādi “LabelExpo2017”
 • Klastera uzņēmumi apmeklējuši izstādi “Bokmässan Göteborg”
 • Latvijas Nacionālajā bibliotēkā izstādes “Drukāts Latvijā” ietvaros ir izvietots stends par druku Latvijā.

Projekta ietvaros ir uzsāktas aktivitātes klastera uzņēmumu konkurētspējas un eksportspējas veicināšanas arī virzienos, t.sk. organizēti pieredzes apmaiņas un karjeras dienu pasākumi.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere

LPUA izpilddirektore

ieva@lpua.lv
+371 67282447

 

Projekta “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” īstenošanas aktualitātes

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Projekta iesniedzējs Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija ir nozares vadošo uzņēmumu apvienojošā asociācija, tā ir identificējusi nozares uzņēmumu potenciālu un izaugsmes iespējas gan vietējā gan eksporta tirgos, tādēļ tiek dibināts “Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris”, ar mērķi veicināt poligrāfijas un papīra ražošanas nozares komersantu un izglītības institūciju sadarbību, veicināt nozares un komersantu konkurētspējas paaugstināšanu, eksporta apjomu pieaugumu, inovatīvu tehnoloģiju un jaunu augstas pievienotās vērtības produktu veidošanos nozarē.

Projekta ietvaros ir uzsāktas aktivitātes klastera uzņēmumu konkurētspējas un eksportspējas veicināšanas virzienos, t.sk. organizēti pieredzes apmaiņas un karjeras dienu pasākumi.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere

LPUA izpilddirektore

ieva@lpua.lv

+371 67282447

 

 

 

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno projektu “DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE”

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” īsteno komersantu klastera izveides un īstenošanas projektu ” DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU KLASTERA IZVEIDE” (projekts Nr. 3.2.1.1/16/A/012) , 3.2.1.1. pasākuma “Klasteru programma” ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Projekta iesniedzējs Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija ir nozares vadošo uzņēmumu apvienojošā asociācija, tā ir identificējusi nozares uzņēmumu potenciālu un izaugsmes iespējas gan vietējā gan eksporta tirgos, tādēļ tiek dibināts “Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris”, ar mērķi veicināt poligrāfijas un papīra ražošanas nozares komersantu un izglītības institūciju sadarbību, veicināt nozares un komersantu konkurētspējas paaugstināšanu, eksporta apjomu pieaugumu, inovatīvu tehnoloģiju un jaunu augstas pievienotās vērtības produktu veidošanos nozarē.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 486 982,00 euro, no kurām 413 934,70 veido ERAF finansējums.

Projekta mērķis ir veicināt poligrāfijas un saistīto nozaru komersantu sadarbību ar pētniecības institūcijām kā arī savā starpā, nodrošināt izglītības un zināšanu pārnesi, veicināt jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu, jaunu eksporta tirgu apgūšanu, palielināt eksporta apjomu, tādējādi palielinot nozares uzņēmumu konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Projekta ietvaros paredzēts arī darbs skolās, nozares popularizēšanas nolūkos, ar mērķi palielināt nozarei aktuālajās specialitātēs studējošo skaitu, jaunu kvalificētu speciālistu skaita palielināšanai.

Poligrāfijas, izdevējdarbības un ar tām saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties Drukas un mediju klastera pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:

Ieva Bečere

LPUA izpilddirektore

ieva@lpua.lv
+371 67282447