Uzņemšanas nosacījumi DMTK

(skat. MK 2016. gada 5. aprīļa noteikumus Nr. 205

Lai iestātos drukas un mediju tehnoloģiju klasterī un aktivitātēm klastera ietvaros saņemtu 85% līdzfinansējumu, jāatbilst šādiem kritērijiem:
" uzņēmumam jāatbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam;
" uzņēmums nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
" uzņēmuma nodokļu parādi nedrīkst pārsniegt EUR 150,00.

Links uz (https://likumi.lv/ta/id/281433-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-augstas-pievienotas-vertibas)

Kā rīkoties, ja vēlaties iestāties DMTK?

Sazinieties ar projekta īstenotāju - LPUA

pa tālr.: 67282447 vai e-pastu: ieva@lpua.lv

Aizpildiet, parakstiet un nosūtiet

uz adresi: ieva@lpua.lv

Kopā ar sekojošiem pielikumiem:

Apraksts par MVK deklarācijas aizpildīšanu http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana

De minimis atbalsta saņemšana

De minimis atbalsta saņemšanai dalībai klastera aktivitātēs dalībnieks iesniedz šādus dokumentus:

Uzskaites veidlapu

uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai.

Izdruku no Valsts ieņēmuma dienesta

publiskojamo datu bāzes par VID administrēto nodokļu parāda neesamību, kas nav vecāka par 1 mēnesi.

Gada pārskats

pēdējā apstiprinātā gada pārskata kopiju.

Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris

Latvijas iespiedindustrijas attīstībai

ABOUT US

2017. gada 24. martā Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA) noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Latvijas drukas un mediju tehnoloģiju klastera izveide” (Nr. 3.2.1.1/16/A/012) realizāciju.

Drukas un mediju tehnoloģiju klasterī (DMTK) ir apvienojies 31 dalībnieks (drukas un saistīto nozaru uzņēmumi) un 2 projekta partneri (pētniecības un izglītības iestādes).

Projekta realizācijas laiks: no 2017. gada 24. marta līdz 2020. gada 31. decembrim (45 mēneši).

Projekta mērķi:

 • veicināt klastera dalībnieku, izglītības, pētniecības un citu institūciju sadarbību Latvijas un starptautiskā līmenī;
 • apvienot spēkus un kompetences valsts iespiedindustrijas prestiža celšanai valsts un starptautiskā mērogā;
 • palielināt atsevišķu komersantu konkurētspējas un eksporta apjomu esošajos un jaunos tirgos;
 • izveidot sistēmu, kas palīdz dalībniekiem piesaistīt kvalificētu darbaspēku, izmantot jaunākās tehnoloģijas un materiālus, veicina inovācijas;
 • sadarbībā ar izglītības un pētniecības iestādēm veikt mērķtiecīgu darbu ražošanas produktivitātes paaugstināšanai un produktu ar augstu pievienoto vērtību īpatsvara palielināšanai.

Darbības virzieni:

 • nozares popularizēšana un prestiža celšana;
 • darbaspēka piesaiste un izglītošana;
 • produkcijas pievienotās vērtības paaugstināšana;
 • eksporta veicināšana;
 • inovatīvu produktu, materiālu un tehnoloģiju radīšana un aprobēšana.

Kā mēs to paveiksim?

 • pievērsīsim uzmanību Latvijas iespiedindustrijai, uzsverot tās stiprās puses un konkurētspējas priekšrocības;
 • veidosim kopīgus projektus, iesaistot dažādu jomu DMTK dalībniekus,
 • sadarbosimies ar saskarnozaru klasteriem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
 • veicināsim kreativitāti, novatoriskus risinājumus un eksperimentus;
 • krāsim profesionalitāti un pieredzi, rīkojot un apmeklējot konferences, seminārus, izstādes u.c. attīstību veicinošus pasākumus.

Kā rīkoties, ja vēlos iestāties DMTK?

Latvijas iespiedindustrija vakar un šodien

Poligrāfija ir viena no vecākajām rūpn. nozarēm Ljā. Rīgas rātes aicināts pirmo tipogr. Rīgā 1588. gadā dibināja Nikolauss Mollīns no Antverpenes, kas darbojās līdz savai nāvei 1625. gadā. Mūsdienās apzināti 192 Mollīna izdevumi. Lai arī tipogr. bija privāts uzņ., spiestuves īpašnieks bija arī Rīgas pils. tipogrāfs. Nāka­mie Rīgas pils. tipogrāfi: Gerhards Šrēders (1625−57; iespiedis ap 300 iespieddarbu), Albrehts Hākelmanis un mantinieki (1657−60), Heinrihs Besemesers (1660−83), Georgs Matiass Nellers (1684−1712), Zāmuels Lorencs Frēlihs (1713−63), viņa dēls Gotlobs Kristiāns Frēlihs un mantinieki (1763−89), Jūliuss Konrāds Daniēls Millers (1786−1789 spiestuves faktors; 1789−1806 pils. tipogrāfs), Vilhelms Ferdinands Hekers (1806−1842), viņa dēls Ferdinands Eduards Hekers (1842—1877). Rīgas pils. tipogrāfa posteni likvidēja 1877. gadā.

JAUNUMI

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” 2021. gada 19. martā ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2021/55 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

VIENS GADS – 120 MILJONI ETIĶEŠU

Pagājušā gada vasarā AS “Liepājas Papīrs” ražotnē Liepājā darbu sāka Baltijā pirmā hibrīddrukas iekārta  MPS EF SYMJET, un šogad tiek atzīmēta šī notikuma pirmā gadskārta. Pirms gada uzstādītā un darbu sākusī unikālā tehnoloģija uzlīmju un etiķešu ražošanā uzņēmuma darbības straujākai attīstībai tika izvēlētā tās plašo tehnoloģisko iespēju dēļ, kā arī, balstoties uz tirgus pieprasījumu un […]

Latvijas Klasteru tīkls: Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums ir jāinvestē uzņēmējdarbības un eksporta attīstībā

Šobrīd aktīvi notiek diskusijas par ekonomikas atveseļošanas plāniem un atbalsta pasākumiem, kas uzņēmumiem palīdzētu stabilizēt darbību un mazinātu ārkārtējās situācijas radīto negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību. Latvijas Klasteru tīkls* aicina stiprināt uzņēmējdarbības ekosistēmu, lai attīstītu eksportu un uzņēmējdarbības procesus, piemērojoties mainīgajiem tirgus apstākļiem. Ekonomikas attīstībai izšķirošs ir valdības dienas kārtībā esošais jautājums par Eiropas Savienības struktūrfondu […]

  Contact Info

  Biedrība „Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” (LPUA) dibināta 1997. gada 18. aprīlī, sabiedrisko organizāciju reģistrā tā reģistrēta 1997. gada 27. maijā, bet biedrību un nodibinājumu reģistrā – 2004. gada 13. septembrī.

  Address:
  Pērses iela 14-8, Rīga, LV-1011, Latvija
  Phone:
  +371 67282447
  Email:
  Ieva@lpua.lv

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.