Uzņemšanas nosacījumi

Uzņemšanas nosacījumi DMTK

(skat. MK 2016. gada 5. aprīļa noteikumus Nr. 205

Lai iestātos drukas un mediju tehnoloģiju klasterī un aktivitātēm klastera ietvaros saņemtu 85% līdzfinansējumu, jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • uzņēmumam jāatbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam;
  • uzņēmums nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam;
  • uzņēmuma nodokļu parādi nedrīkst pārsniegt EUR 150,00.

likumi.lv/ta/id/281433-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-augstas-pievienotas-vertibas

Kā rīkoties, ja vēlaties iestāties DMTK?

Sazinieties ar projekta īstenotāju – LPUA
pa tālr.: 67282447 vai e-pastu: ieva@lpua.lv

Aizpildiet, parakstiet un nosūtiet uz adresi: ieva@lpua.lv

Kopā ar sekojošiem pielikumiem:

De minimis atbalsta saņemšana

De minimis atbalsta saņemšanai dalībai klastera aktivitātēs dalībnieks iesniedz šādus dokumentus:

  • Uzskaites veidlapu par sniedzamo informācijude minimis atbalsta piešķiršanai.
  • Izdruku no Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamo datu bāzes par VID administrēto nodokļu parāda neesamību, kas nav vecāka par 1 mēnesi.
  • Pēdējā apstiprinātā gada pārskata kopiju.