Par mums

Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris – Latvijas iespiedindustrijas attīstībai

2017.gada 24. martā Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (LPUA) noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Latvijas drukas un mediju tehnoloģiju klastera izveide” (Nr. 3.2.1.1/16/A/012) realizāciju.

Drukas un mediju tehnoloģiju klasterī (DMTK) ir apvienojies 31 dalībnieks (drukas un saistīto nozaru uzņēmumi) un 2 projekta partneri (pētniecības un izglītības iestādes).

Projekta realizācijas laiks: no 2017. gada 24. marta līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekta mērķi:

 • veicināt klastera dalībnieku, izglītības, pētniecības un citu institūciju sadarbību Latvijas un starptautiskā līmenī;
 • apvienot spēkus un kompetences valsts iespiedindustrijas prestiža celšanai valsts un starptautiskā mērogā;
 • palielināt atsevišķu komersantu konkurētspējas un eksporta apjomu esošajos un jaunos tirgos;
 • izveidot sistēmu, kas palīdz dalībniekiem piesaistīt kvalificētu darbaspēku, izmantot jaunākās tehnoloģijas un materiālus, veicina inovācijas;
 • sadarbībā ar izglītības un pētniecības iestādēm veikt mērķtiecīgu darbu ražošanas produktivitātes paaugstināšanai un produktu ar augstu pievienoto vērtību īpatsvara palielināšanai.

Darbības virzieni:

 • nozares popularizēšana un prestiža celšana;
 • darbaspēka piesaiste un izglītošana;
 • produkcijas pievienotās vērtības paaugstināšana;
 • eksporta veicināšana;
 • inovatīvu produktu, materiālu un tehnoloģiju radīšana un aprobēšana.

Kā mēs to paveiksim?

 • pievērsīsim uzmanību Latvijas iespiedindustrijai, uzsverot tās stiprās puses un konkurētspējas priekšrocības;
 • veidosim kopīgus projektus, iesaistot dažādu jomu DMTK dalībniekus,
 • sadarbosimies ar saskarnozaru klasteriem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs;
 • veicināsim kreativitāti, novatoriskus risinājumus un eksperimentus;
 • krāsim profesionalitāti un pieredzi, rīkojot un apmeklējot konferences, seminārus, izstādes u.c. attīstību veicinošus pasākumus.