Latvijas Klasteru tīkls: Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums ir jāinvestē uzņēmējdarbības un eksporta attīstībā